Jordprøver

Vi har stor erfaring med håndtering af jord og tilbyder landsdækkende service. Vi begynder altid med, at afklare om der skal tages prøver inden bortskafning af overskudsjord. Er det tilfældet klarer vi alle de opgaver, som er forbundet hermed.

  • Jordprøver udtages og analyseres på laboratorium
  • Vi finder en egnet jordmodtager og tager kontakt til myndighederne
  • Jord flytningen anmeldes og kan udføres når kommunen har givet tilladelse

Vi har kendskab til love og regler på området og kan, i samarbejde med kunde og myndigheder, finde den bedste løsning på hvert enkelt projekt. Vi skaffer også gerne tilbud på transportdelen.

Har du spørgsmål om jordhåndtering eller ønsker du et tilbud på et projekt, så ring til Lars 22 62 30 78. Vore priser på jordprøver er yderst konkurrencedygtige og inkluderer både udtagning af jordprøve, analyse samt anmeldelse.

Der analyseres, som krævet i jordbekendtgørelsen, efter flg.: Kulbrinter, PAH`er, og 4-6 metaller.

1 prøve1.700,- kr. pr. stk.
2-3 prøver1.400,- kr. pr. stk.
4-6 prøver850,- kr. pr. stk.
7-10 prøver800,- kr. pr. stk.
11-20 prøver550,- kr. pr. stk.
21-40 prøver525,- kr. pr. stk.
41-100 prøver500,- kr. pr. stk.
Flere end 100 prøverRing for tilbud
Alle priser er ekskl. moms

Laboratorietiden er som standard 3 dage, men kan gennemføres hurtigere.
Ved 2-dages prøver lægges 5 % til prisen. Ved 1-dags prøver lægges 20 % til prisen.